Lai patīkami pavadītu laiku restorānā “Atvērts”, lūdzu, iepazīstieties ar restorāna noteikumiem. Apmeklējot restorānu “Atvērts” (turpmāk tekstā – “restorāns”), jūs piekrītat mūsu noteikumiem un nosacījumiem:

1.Restorāns izmanto sistēmu, kas nosaka, ka katram jebkura vecuma kategorijas apmeklētājam (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un pensionārus) ir jāiegādājas “ieejas maksa”, bet visi ēdieni un dzērieni tiek pārdoti apmeklētājiem par godīgu cenu bez augsta uzcenojuma.

Darba dienās no 12:00 līdz 17:00 “ieejas biļetes” izmaksas ir 2.00 EUR (divi eur 00 centi).

Darba dienās no 17:00 līdz restorāna “Atvērts” darba laika beigām “ieejas biļetes” izmaksas ir 3.00 EUR (trīs eur 00 centi).

Sestdienās un svētdienās visu dienu “ieejas biļetes” izmaksas ir 3.00 EUR (trīs eur 00 centi).

Restorāns ir tiesīgs mainīt “ieejas maksu” , ja restorānā ir kādi īpaši pasākumi. Restorāns viesus par to iepriekš brīdina telefoniski vai atbildot uz epastu rezervācijām.

Maksājumu par “ieejas maksa” veic katrs viesis un tā tiek pievienota rēķinam.

Bērniem līdz 7 gadiem ieeja restorānā ir bez maksas.

Pensionāriem ieeja restorānā līdz plkst. 17:00 ir bez maksas. Pensionāriem nepieciešams uzrādīt apliecinošu dokumentu.

Ja restorāna darbiniekam ir šaubas par viesa vecumu, viņam ir tiesības pieprasīt viesim uzrādīt personas apliecinošu dokumentu.

2. Pasūtot ēdienu līdzņemšanai, nesēžot pie galda, ēdienu iegādei nav nepieciešama “ieejas karte” tajā pašā laikā ēdienu un dzērienu izmaksas palielinās 2.5 reizes.

Sēžot pie galda restorānā, ieturot ēdienreizi, kā arī ēdienus pasūtot līdzi – pasūtīto ēdienu izmaksas tiek palielinātas 2.5 reizes.

3. Viesu uzņemšana restorānā notiek galvenokārt, pamatojoties uz iepriekšēju vietu rezervēšanu, zvanot pa tālruni + 371 25700000 vai veicot rezervācijas mājas lapā www.atverts.lv , pārējiem apmeklētāji tiek piedāvātas vietas restorānā atkarībā no vietu pieejamības .

Galda rezervācija ilgst 15 minūtes pēc rezervācijā noteiktā laika. Pēc tam rezervācija tiek atcelta.

4. Rēķinā nav iekļautas “dzeramnaudas”. Dzeramnaudas lielums un tās vajadzība ir pēc viesa ieskatiem.

5. Kompānija ar septiņām (7) un/vai vairāk personām ir pielīdzināma banketam un šādas rezervācijas apkalpošanai rēķinā ir iekļauta samaksa par apkalpošanu 15% apmērā no kopējās rēķina summas.

Banketu pasākumi tiek apkalpoti restorānā veicot priekšapmaksu par pasūtījumu. Ar restorāna vadītāju tiek saskaņota rezervācija un ēdienu un dzērienu pasūtījums no 15 personām.

Naudas atgriešana par plānotā pasākuma atcelšanu tiek veikta ne vēlāk kā 48 stundas pirms pasākuma sākuma. Ja viesu skaits pēc 48 stundām pirms pasākuma samazināsies, pasākuma izmaksas nesamazinās.

5.1. Veicot rezervāciju restorānā uz noteiktu cilvēku skaitu un iepriekš 48 H iepriekš nepabrīdinot telefoniski vai rakstiski, ka viesu skaits ir samazinājies “ieejas maksa” tiek piemērota par rezervācijā norādīto personu skaitu.

6. Restorānā aizliegts ienest jebkādus dzērienus (alkoholiskos, bezalkoholiskos) un pārtiku (neatkarīgi no iepakojuma veida) nodot tālākai izmantošanai restorānā.

7. Restorāna administrācija nav atbildīga par apmeklētāju virsdrēbju drošību. Personīgo mantu drošību viesis nodrošina pats.

8. Atlaides restorānā ēdieniem un/vai ieejas biļetei netiek piemērotas.

9. Restorānā atļauts nākt ar mājdzīvniekiem, iepriekš to saskaņojot ar restorāna personālu.

10. Restorānā aizliegts smēķēt jebkāda veida cigaretes.

11. Apmeklētāji ir atbildīgi par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un restorāna materiālā īpašuma saglabāšanu.

12. Administrācijai ir tiesības veikt video novērošanu restorāna zālēs.

Dārgie viesi! Visi iepriekš minētie noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem.