Lai patīkami pavadītu laiku restorānā “Atvērts”, lūdzu, iepazīstieties ar restorāna noteikumiem. Apmeklējot restorānu “Atvērts” (turpmāk tekstā – “restorāns”), jūs piekrītat mūsu noteikumiem un nosacījumiem:

1.Restorāns izmanto sistēmu, kas nosaka, ka katram jebkura vecuma kategorijas apmeklētājam ir jāiegādājas “ieejas maksa”, bet visi ēdieni un dzērieni tiek pārdoti apmeklētājiem par pašizmaksas cenu.

Ieejas maksa tiek maksāta ierodoties restorānā.

2. “Ieejas maksas” izmaksas:
Darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai: no 12-00 līdz 17-00, “ieejas maksa” izmaksas ir 2.00 EUR (divi eur 00 centi) vienai personai. Gadījumā, ja pēc 17-00 tiek pasūtīti papildus ēdieni un dzērieni, tiek iekasēta “ieejas maksa” 2.00 EUR (divi eur 00 centi) apmērā no
personas;

Darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai: no 17-00 līdz 23-00 “ieejas karte” maksa ir 4.00 EUR (četri eur 00 centi) vienai personai.

Piektdien: no 17-00 līdz 21-00, “ieejas maksa” maksa ir 4.00 EUR (četri eur 00 centi) vienai
personai, no 21-00 līdz 02-00, “ieejas maksa” maksa ir 5.00 EUR (pieci eur 00 centi) vienai personai.
Sestdien: no 12-00 līdz 18-00, “ieejas maksa” maksa ir 4.00 EUR (četri eur 00 centi) vienai personai, no 18-00 līdz 02-00 ” ieejas maksa” maksa ir 5.00 EUR (pieci eur 00 centi) vienai personai.
Svētdien: no 12-00 līdz 23-00 “ieejas maksa” maksa ir 4.00 EUR (četri eur 00 centi ) vienai personai.

Valsts svētku dienās: no 12-00 līdz 18-00, “ieejas maksa” izmaksas ir cena ir 4.00 EUR (četri eur 00 centi) vienai personai. No 18-00 līdz 00-00 “ieejas maksa” izmaksas ir 5.00 EUR (pieci eur 00 centi ) vienai personai.

Restorāns ir tiesīgs mainīt “ieejas maksu” , ja restorānā ir kādi īpaši pasākumi .Restorāns viesus par to iepriekš brīdina telefoniski vai atbildot uz epastu rezervācijām .

Maksājumu par “ieejas maksa” veic katrs viesis.

Bērniem līdz 7 gadiem ieeja restorānā ir bez maksas.

Pensionāriem ir tiesības uz bezmaksas ieeju restorānā ,darba dienās laikā no 12:00 – 17:00, uzrādot apliecinošu dokumentu.Pensionāriem vietu skaits ir limitēts . Pārējā laikā tiek piemērota maksa kā visiem pārējiem viesiem.

pensionāriem darba dienās no 12 – 17 ieeja ir bez maksas bez ierobežojuma , pārējā laikā tiek piemērota maksa kā visiem pārējiem viesiem.

Ja restorāna darbiniekam ir šaubas par viesa vecumu, viņam ir tiesības pieprasīt viesim uzrādīt personas apliecinošu dokumetu.

3. Pasūtot ēdienu līdzņemšanai, nesēžot pie galda, ēdienu iegādei nav nepieciešama “ieejas karte; tajā pašā laikā ēdienu un dzērienu izmaksas palielinās 2.5 reizes. Sēžot pie galda restorānā,I eturot ēdienreizi, kā arī ēdienus pasūtot līdzi – pasūtīto ēdienu izmaksas tiek palielinātas 2.5 reizes.

4. Viesu uzņemšana restorānā notiek galvenokārt, pamatojoties uz iepriekšēju vietu rezervēšanu, zvanot pa tālruni + 371 25700000 vai veicot rezervācijas mājas lapā www.atverts.lv , pārējiem apmeklētāji tiek piedāvātas vietas restorānā atkarībā no vietu pieejamības .

Galda rezervācija ilgst 15 minūtes pēc rezervācijā noteiktā laika. Pēc tam rezervācija tiek atcelta.

5. Rēķinā nav iekļautas “dzeramnaudas”. Dzeramnaudas lielums un tās vajadzība ir pēc viesa ieskatiem.

6. Kompānija ar septiņām (7) un/vai vairāk personām ir pielīdzināma banketam un šādas rezervācijas apkalpošanai rēķinā ir iekļauta samaksa par apkalpošanu 15% apmērā no kopējās rēķina summas.

Banketu pasākumi tiek apkalpoti restorānā veicot priekšapmaksu par pasūtījumu. Ar restorāna vadītāju tiek saskaņota rezervācija un ēdienu un dzērienu pasūtījums no 15 personām.
Naudas atgriešana par plānotā pasākuma atcelšanu tiek veikta ne vēlāk kā 48 stundas pirms pasākuma sākuma. Ja viesu skaits pēc 48 stundām pirms pasākuma samazināsies, pasākuma izmaksas nesamazinās.

6.1. Veicot rezervāciju restorānā uz noteiktu cilvēku skaitu un iepriekš 48 H iepriekš nepabrīdinot telefoniski vai rakstiski, ka viesu skaits ir samazinājies “ ieejas maksa” tiek piemērota par rezervācijā norādīto personu skaitu.

7. Restorānā aizliegts ienest jebkādus dzērienus (alkoholiskos, bezalkoholiskos) un pārtiku (neatkarīgi no iepakojuma veida) nodot tālākai izmantošanai restorānā.

8. Restorāna administrācija nav atbildīga par apmeklētāju virsdrēbju drošību. Personīgo mantu drošību viesis nodrošina pats.

9. Atlaides restorānā ēdieniem un/vai ieejas biļetei netiek piemērotas.

7. Restorānā aizliegts ievest mājdzīvniekus.

8.Restorānā aizliegts smēķētjebkāda veida cigaretes.

10. Apmeklētāji ir atbildīgi par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un restorāna materiālā īpašuma saglabāšanu.

11. Administrācijai ir tiesības veikt video novērošanu restorāna zālēs.

Dārgie viesi! Visi iepriekš minētie noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem.